Fantastik eller inte

Från en diskussion på Facebook: jag upptäckte nyligen att Vem är Arvid Pekon? är insorterad under "noveller" på de bibliotek som har köpt in boken. Alltså har den hamnat i facket vanlig skönlitteratur, och inte sorterats in under sf eller fantasy. Det är i och för sig förståeligt, eftersom de flesta noveller i samlingen varken är sf eller fantasy i ordets strikta mening. Men det fick mig att undra, eftersom jag alltid har gnölat över det faktum att fantastik ofta behandlas som lägre stående jämfört med "riktig" skönlitteratur, om genreindelningen på bibliotek är av godo eller ej. Å ena sidan vill jag själv som läsare lätt kunna hitta böcker som ligger inom mitt eget intresseområde. Å andra sidan blir det då lätt att grotta in sig i sin comfort zone och därmed missa verk ur, säg, mainstreamhyllan, som jag faktiskt skulle uppskatta och tjäna på att läsa. Som författare vill jag bli läst av så många som möjligt. Att bli insorterad i bibblans sf-och fantasyhylla gör det lättare att bli upptäckt av läsare som redan är vänligt inställda till fantastik. Samtidigt finns det säkert många som undviker sagda hylla av en allmän avsky för genren. Står boken då på en mainstreamhylla finns chansen att fånga upp läsare från andra kretsar. Det är ju hursomhelst inget vidare att bli definierad utifrån den genre man anses skriva i, istället för vad man de facto skriver, som en av mina vänner påpekade. Risken är redan avsevärd utan att blanda in fantastik i det hela. Redan vid kön, sexuell läggning och etnicitet har hur du omskrivs som författare påverkats.

Människan kategoriserar sin omvärld. Det är ett sätt att klara av att förhålla sig till den. Det är bara jävligt besvärligt att behovet genomsyrar precis allting, och att det är så svårt att komma runt det. Till exempel som författare och läsare.