Finns det något bättre än det här?

Varning: obegripligheter och/eller spoilers för den som inte har läst Amatka.

Världar är till för att befolkas. Därför är det ljuvligt när andra människor hittar på grejer inom ramen för ens berättelse. Det är, kort sagt, en stor kärleksförklaring. Flera såna dök upp på släppkalaset för Amatka:

En tonsättning av Pionjärsången! Noterna kom i en liten inglasad ram, och melodin finns inspelad här. (Musik av Johan Broman)

En mäktig kvartett av arbetare från Amatka steg upp på scenen för att läsa en oförglömlig kördikt om centralbyggnaden. Jag önskar att jag hade spelat in den, men jag fick i alla fall manus! Har slängt in den längst ned här i posten eftersom den är lång. Tack till Karin Waller, Lisa Sjöblom, Nene Ormes och Jenny Milewski.

Svampkaffe i present:

Och en förbjuden dikt stacks till mig efteråt, skrynklig och lite handsvettig, att öppna och läsa i ensamhet. Tack, Lina Johansson!

 

Och på Kontrast dök Socialistsimon och några till av mina gamla skrivkurs-adepter upp med fräna knappar (Simon var den ende som inte blev suddig, jag var så till mig när jag skulle hålla i kameran)

Uppdatering: Simon var vänlig nog att skicka en bild på kongressens fränaste skjorta.

 

 

 

Sist men inte minst: kördikten.

LÄSARE ETT: Amatka är byggd i fyra ringar. I den yttersta ringen ligger drivhusen. Innanför drivhusen ligger fabrikerna. Innanför fabrikerna ligger bostadshusen. Innanför bostadshusen ligger hus med butiker i bottenvåningen. Innanför ligger torget. Mitt på torget står Amatkas centralhus. Leve kollektivet!

ALLA: Leve kollektivet!

LÄSARE TVÅ: Centralhuset har fyra väggar. Väggarna är av finbetong. Finbetongen är ljust grå. Den grå betongen har små porer. Den är len mot handen. Finbetongen kom med pionjärerna. Leve pionjärerna!

ALLA: Leve pionjärerna!

LÄSARE TRE: Centralhuset har fem våningar. Varje våning har sexton fönster. Varje fönster har två rutor. Betongtrappan till dörren har fem steg. Dörren öppnar utåt. Innanför ligger receptionen. På receptionens väggar hänger pionjärernas porträtt. Leve pionjärerna!

ALLA: Leve pionjärerna!

LÄSARE FYRA: På första våningen ligger receptionen till kollektivkontorets administration. På andra våningen ligger medborgarkontoren i kollektivkontorets administration. På tredje våningen ligger kontoren för administration av svampodlingarna och växthusen. På fjärde våningen ligger kontoren för administration av sjukvård och barnhus. På femte våningen ligger kontoren för kollektivets styrelse.

LÄSARE ETT: Styrelsen är vald av folket.

ALLA: Folket!

LÄSARE TVÅ: Styrelsen är folket.

ALLA: Folket! Folket!

LÄSARE TRE: Från översta våningen ser en hela Amatka.

ALLA: Amatka! Amatka! Amatka!

LÄSARE FYRA: Leve kollektivet!

ALLA: Leve kollektivet! Leve kollektivet! Leve kollektivet! Leve kollektivet!